In het afgelopen jaar is er veel gebeurd.  Op nieuwHessen zijn we gestart met Samen Zorgt, een multidisciplinaire praktijk met fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Dit betekent een mooie stap voorwaarts naar ons doel: komen tot goede multidisciplinaire zorg in Aalten.

Maar ook op de Nassau, hebben we niet stilgestaan. Door de samenwerking te zoeken met andere disciplines hebben we de zorg kunnen leveren zoals wij dat voor ogen hebben: persoonlijk, laagdrempelig en accuraat.

Het komend jaar gaan we zeker op de deze voet door!

We wensen iedereen hele fijne feestdagen en een mooi, gezond 2019 toe!