Tarieven 2019

Met alle zorgverzekeraars zijn door ons overeenkomsten gesloten. Voor fysiotherapie dient u een aanvullende verzekering te hebben.Wij declareren rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. De hoogte van het aan uw zorgverzekeraar doorberekende tarief is afhankelijk van de afspraken die wij met uw zorgverzekeraar hebben gemaakt en kan verschillen per zorgverzekeraar. Voor patiënten die niet aanvullend zijn verzekerd voor fysiotherapie of waarvoor de verzekeraar geen vergoeding uitkeert (bijvoorbeeld omdat de kosten de maximale vergoeding overschrijden), gelden de onderstaande tarieven.

Verrichting

Tarief

Zitting fysiotherapie€ 35,50
Zitting kinderfysiotherapie€ 45,50
Zitting geriatriefysiotherapie€ 45,50
Zitting oedeemtherapie€ 45,50
Zitting psychosomatische fysiotherapie€ 45,50
Lange zitting complexe en/of meervoudige zorg€ 42,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 55,50
Screening, intake en onderzoek fysiotherapie€ 45,50
Intake en onderzoek na screening€ 35,50
Intake en onderzoek na verwijzing€ 35,50
Toeslag behandeling aan huis€ 11,50
Toeslag behandeling in inrichting€ 10,50
Eenvoudige korte rapporten fysiotherapie€ 35,50
Meer gecompliceerde rapporten fysiotherapie€ 45,50
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport€ 55,50
Telefonische zitting€ 12,50
Niet nagekomen afspraak€ 25,00