Meten van de klanttevredenheid: de CQ-Index

De ervaren kwaliteit van de behandelingen van uw fysiotherapeut wordt permanent gemeten. Deze informatie wordt verkregen door de zogenaamde CQ-Index. De CQ-index meet door middel van een vragenlijst uw ervaringen met de gegeven zorg én het belang dat u aan bepaalde kwaliteitsaspecten hecht. Deze informatie wordt anoniem ingevuld, zodat u vrijuit uw mening kunt geven.

Vanuit onze overeenkomsten met zorgverzekeraars zijn wij verplicht om deze vragenlijsten naar patiënten te laten sturen. Wij hebben dit als praktijk ondergebracht bij Mediquest. Bij beëindiging van de behandeling of bij chronische behandelingen tussendoor kunt u per e-mail een vragenlijst ontvangen. Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, kunt u ons dit kenbaar maken en zult u geen verzoek ontvangen.

Wilt u een afspraak maken? Of wilt u meer informatie over de CQ-Index?