Kinderfysiotherapie bij het leren schrijven

Schrijven

Schrijven is een belangrijk vak op de basisschool. Het stelt ons in staat om te communiceren met anderen, dient als geheugensteuntje, maar het helpt ons vooral ook om taal te leren en te verwerken.

Op de basisschool is er een bepaalde opbouw te zien in het leren schrijven.

In groep 1 en 2 ligt de nadruk op het voorbereidend schrijven. Hier leren kinderen met een potlood gericht te bewegen. In groep 3 en 4 leert uw kind hoe de letters geschreven moeten worden. Dit aanleren vraagt soms veel aandacht en herhaling. In de groepen 5 en 6 zal op school geleidelijk minder nadruk op het aanleren van de letters worden gelegd. Maar uw kind moet het wel steeds meer in verschillende boekjes met verschillende regels gaan gebruiken. Het tempo gaat in deze groepen ook vaak omhoog. In de laatste twee groepen zal ieder kind een eigen handschrift gaan ontwikkelen. Het schrijven is hier geen doel meer op zichzelf, maar is een middel geworden om je te uiten.

Wat kan er fout gaan?

Om goed en snel te kunnen schrijven, moeten de letters goed aangeleerd zijn en moet je in staat zijn om taal om te zetten naar letters en woorden. Daarnaast vraagt het een goede handmotoriek om de schrijfbeweging snel en goed te kunnen maken. Deze punten zijn allemaal belangrijk om goed en netjes te kunnen schrijven. Als uw kind op een van deze vlakken moeite heeft, wordt dit zichtbaar tijdens het schrijven en zal het schrijftempo afnemen. Dit kan tot veel frustraties leiden. Uw kind kan moeite hebben het tempo in de klas bij te houden en kan ook met andere vakken problemen krijgen. Een moeilijk leesbaar handschrift maakt uw kind sneller fouten.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut zal eerst goed onderzoek doen naar de oorzaak van het schrijfprobleem. Daar zijn verschillende testen voor. Is het een specifiek probleem in de motoriek, heeft uw kind juist moeite om de letter aan de juiste klank te koppelen? Of heeft uw kind moeite met het inprenten van de letters? Dit zijn allemaal factoren die een rol kunnen spelen. De kinderfysiotherapeut zal zo nodig ook in de klas meekijken bij het schrijven.

Als er duidelijk is welke factoren een rol spelen, zal de kinderfysiotherapeut samen met u, uw kind én de leerkracht een plan van aanpak opstellen. Door het gezamenlijk aan te pakken komen we tot de beste resultaten!

Danny Kempinga en Carolien Lichtenberg zijn onze kinderfysiotherapeuten. Vraag gerust om meer informatie.

Wilt u een afspraak maken? Of wilt u meer informatie over kinderfysiotherapie bij het schrijven?