Kids2bFit een programma voor kinderen met overgewicht

Het team van Kids2bFit

Van links boven naar rechtsonder

  • Sarah Pelgrim, maatschappelijk werkster
  • Carolien Lichtenberg, kinderfysioterapeute
  • Gudine Bos, diëtiste
  • Niels Jansen, bewegingsagoog

Overgewicht

Overgewicht is een probleem dat steeds meer voorkomt bij kinderen in Nederland. Bij jongens is het percentage inmiddels gestegen tot 13,3% en bij meisjes tot 14,9%. Overgewicht, en met name obesitas, kan tot vele gezondheidsproblemen leiden zoals hoge bloeddruk, suikerziekte en hartklachten. Maar ook kunnen er psychosociale problemen ontstaan. Kinderen kunnen gepest worden en kunnen zelfs depressief worden.
Ook in Aalten zien we dit probleem. Ouders komen voor hulp vaak bij verschillende disciplines terecht. Maar het blijkt moeilijk om tot een goed blijvend resultaat te komen. Voor een goed resultaat is het belangrijk om tot een andere leefstijl te komen.

Het programma

Uit onderzoek blijkt dat juist gecombineerde leefstijlinterventies effectief zijn voor het bereiken van gewichtsvermindering. Het is immers moeilijk om gewoonten te veranderen. Samen fysiotherapie heeft de krachten met verschillende disciplines in Aalten gebundeld. Dit heeft geleid tot het programma Kids2bFit! Dit is een programma voor kinderen van 6-12 jaar met overgewicht of obesitas. Het hoofddoel is om kinderen gezond te laten leven en met plezier te laten bewegen. Juist deze factoren bepalen of het programma voor uw kind een succes wordt.
Het programma bestaat uit verschillende onderdelen. Niels Jansen verzorgt 2x per week gedurende zes maanden beweeglessen. Hierin worden ook oefeningen uit weerbaarheidstrainingen meegegeven. Daarnaast zullen Carolien Lichtenberg, Gudine Bos en Sarah Pelgrim samen met u een individueel ondersteuningsplan voor uw kind opstellen. Er wordt 6x een groepsavond voor ouders gegeven. Tijdens deze groepsavonden krijgt u informatie en kunt u met de andere ouders van gedachten wisselen.
Na zes maanden houdt het beweegdeel op. Echter dit houdt niet in dat het programma stopt. We blijven samen met u en uw kind de verdere voortgang evalueren.
Carolien Lichtenberg is namens Samen fysiotherapie betrokken bij Kids2bFit. Mail of bel haar gerust!

Wilt u een afspraak maken? Of wilt u meer informatie over Kids2bfit?