Kids2bfit is ons programma voor overgewicht bij kinderen.

Overgewicht is een probleem dat steeds meer voorkomt bij kinderen in Nederland. Bij jongens is het percentage inmiddels gestegen tot 13,3% en bij meisjes tot 14,9%. Overgewicht, en met name obesitas, kan tot vele gezondheidsproblemen leiden zoals hoge bloeddruk, suikerziekte en hartklachten. Maar ook kunnen er psychosociale problemen ontstaan. Kinderen kunnen gepest worden en kunnen zelfs depressief worden.

Ook in Aalten zien we dit probleem. Ouders komen voor hulp vaak bij verschillende disciplines terecht. Maar het blijkt moeilijk om tot een goed blijvend resultaat te komen.

Uit onderzoek blijkt dat gecombineerde leefstijlinterventies effectief zijn voor het bereiken van gewichtsvermindering. De verschillende disciplines in Aalten hebben hun krachten gebundeld, wat heeft geleid tot het programma Kids2bFit. Het afgelopen half jaar hebben 10 kinderen en hun ouders met veel inzet en veelal succes aan het project deelgenomen, vandaar dat er een vervolg komt!

Kids2bFit is een programma voor kinderen van 6-12 jaar met overgewicht of obesitas. Het hoofddoel is om kinderen gezond te laten leven en met plezier te laten bewegen. Juist deze factoren bepalen of het programma voor uw kind een succes wordt.

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, zo zullen er voor de kinderen 2x per week gedurende 6 maanden beweeglessen plaatsvinden. Hierin worden ook oefeningen uit weerbaarheidstrainingen meegegeven. Er zal ook een individueel ondersteuningsplan voor kind en ouders worden opgesteld met behulp van kinderfysiotherapeut, diëtist en maatschappelijk werker. Daarnaast vindt er 6x een groepsavond voor ouders plaats. Na deze 6 maanden zal er in een lage frequentie worden geëvalueerd en eventueel kan er worden gekozen om met de sportlessen door te gaan. De kosten voor dit gehele programma bedragen 20 euro per maand (gedurende 6 maanden).

Op 3 oktober 2016 vindt er om 19.30 een eerste (vrijblijvende) informatieavond voor ouders plaats bij SBO nieuwHessen aan de Hessenweg 4 te Aalten. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven op gebied van voeding, bewegen en opvoeding. Daarnaast is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen door ouders.

Voor vragen en aanmelding (voor gehele programma of in eerste instantie alleen de informatieavond) kunt u zich melden bij: Carolien Lichtenberg. Mail: c.lichtenberg@samen-fysiotherapie.nl

zonder kader

Wilt u een afspraak maken? Of wilt u meer informatie?